Offerte/Upload

De offerte: de eerste stap naar de uitwerking van uw project.

PR-PRINT biedt een ruime waaier aan diensten en drukwerkmogelijkheden. Omdat elk project anders is, werken we niet met een prijslijst.
De online offerte is de gemakkelijkste manier om een prijs te berekenen. Geen opzoekingwerk, geen extra's en geen verrassingen!
Vraag en ontvang een prijs op maat van UW project.


Bescherming van de persoonlijke levenssfeer: krachtens artikel 9 van de wet van 8/12/1992 betreffende de persoonlijke levenssfeer, melden wij u dat uw gegevens opgenomen worden in een geïnformatiseerd verwerkingssysteem dat exclusief eigendom is van PR-PRINT. U hebt te allen tijde het recht om uw persoonsgebonden gegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten schrappen.